VoZP ČR a Sdružení ambulantních specialistů se dohodly na vzorovém textu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v období od 1. 1. 2016

1. 7. 2015

Pojišťovna a SAS stvrdily podpisem této dohody, že se dohodly na vzorovém textu Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, která bude ze strany Pojišťovny do konce září 2015 nabízena všem jejím smluvním poskytovatelům hrazených služeb poskytujícím mimo nemocniční ambulantní specializovanou péči (dále jen smlouva).

Smlouva bude nabízena s účinností od 1. 1. 2016, která bude ze strany Pojišťovny do konce září 2015 nabízena všem jejím smluvním poskytovatelům hrazených služeb poskytujícím mimo nemocniční ambulantní specializovanou péči (dále jen smlouva). Smlouva bude nabízena s účinností od 1. 1. 2016.

Přílohy:

  • Dohoda o vzorovém textu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, zde.
  • Smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb, zde.