VoZP ČR k povodním

3. 6. 2013

     Na základě stavu nouze, který vláda ČR vyhlásila ve všech krajích Čech kromě Pardubického, generální ředitel VoZP ČR rozhodl, že pojišťovna bude poskytovat obyvatelům postižených oblastí pomoc, která by měla účinně eliminovat důsledky povodní na jejich životě a zdraví.

     Toto mimořádné humanitární gesto znamená, že Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky s okamžitou platností uhradí v plné výši pojištěncům VoZP ČR, kteří žijí v postižených oblastech očkování proti hepatitidě A i B a také proti dalším infekčním nemocem.

     Toto opatření se týká samozřejmě i jejich pojištěnců z řad profesionálních i dobrovolných hasičů, příslušníků Českého červeného kříže, zdravotníků, policistů a dalších osob, které v těchto dnech s odstraňováním následků povodní pomáhají.

     Ústředí pojišťovny, všechny její pobočky, expozitury i jednatelství jsou připraveny poskytnout tuto konkrétní pomoc.

     Každý pojištěnec si nechá vystavit po očkování od svého obvodního lékaře potvrzení o úkonu, který nabízíme jako mimořádné rozšíření zdravotní péče. Po úhradě očkování u lékaře, nebo očkovacím centru pojištěnec navštíví kteroukoliv z poboček, případně expozitur či jednatelství VoZP ČR, nebo odešle potvrzení na nejbližší pobočku VoZP ČR. Náklady spojené s očkováním mu budou uhrazeny poštovní složenkou nebo přímo na jeho účet. Generální ředitel VoZP ČR MUDr. Karel Štein informoval osobním dopisem o tomto rozhodnutí hejtmany všech postižených krajů.

Další informace na www.vozp.cz.