VoZP ČR pečuje o své klienty

7. 2. 2013

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky při uzavírání nových smluv s nemocnicemi, jako s poskytovateli  zdravotní péče, projevuje velkou flexibilitu  a  jako smluvní partner i spolehlivost.  Ještě nedlouho před koncem minulého roku obě strany , tedy zástupci nemocnic a zdravotních pojišťoven,  drželi vcelku nekompromisní postoje a bylo záležitostí opravdu intenzivního jednání obou stran, aby bylo dosaženo průchodného kompromisu.  VoZP ČR   jako člen Svazu zdravotních pojišťoven má na mysli především zájem svých pojištěnců a podle toho se také chová.

Vojenská zdravotní pojišťovna funguje již dvacet let a v současné době patří k nejstabilnějším pojišťovnám u nás. Její úspěch spočívá mimo jiné v tom, že klade velký důraz na prevenci. Pojišťovna vždy vycházela z toho, že prevence je lepší než vážné onemocnění pojištěnce, které zvyšuje výdaje zdravotního pojištění a má mnoho dalších negativních dopadů na pacienta. Proto poskytuje příspěvky a úhrady na speciálně sestavené programy v rámci tzv. rozšířené zdravotní péče. V současné době má pojišťovna celkem 26 těchto preventivních programů, zaměřených na různé skupiny obyvatelstva.

Za dobu své existence se jí podařilo vytvořit vhodnou alternativu pro každého obyvatele České republiky při zachování specifika svého poslání vůči armádě.

Z těchto, i z mnohé řady dalších důvodů, je VoZP ČR důvěryhodným partnerem pro jednotlivé poskytovatele zdravotní péče. Návrhy dlouhodobých smluv, které pojišťovna jednotlivým nemocnicím předložila byly akceptovány a VoZP ČR se tak stala jednou z prvních zdravotních pojišťoven, která má k datu 1.2.2013  uzavřeny smlouvy se všemi poskytovateli  zdravotní péče v rámci České republiky.