VoZP ČR – pojišťovna pokroku a nových technologií

30. 4. 2014

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR opět drží krok s vývojem nových technologií v medicíně a nezdráhá se okamžitě jednat ve chvíli, kdy se na trhu objeví nový, účinnější a samozřejmě ověřený lék, medicínský postup, nebo možnost poskytnout pacientovi nový komfort při léčbě, s minimálními vedlejšími účinky a lepší perspektivou jeho zapojení do normálního života.

„Je to jedna z našich hlavních strategií,“ říká generální ředitel VoZP ČR Karel Štein, „použití nových technologií v medicíně je účinnější, pro pacienta přijatelnější a ve finále i levnější. Pojďme ve zdravotnictví šetřit i aktivně, nejenom pasivně škrtat výdaje.“

Pojišťovna se přihlásila k nové metodě léčby plicní arteriální hypertenze a ihned jí zařadila do svého sazebníku, čímž umožnila všeobecné užití pro své pojištěnce. Pacienti, kteří mají vysoký krevní tlak v plicních cévách a jsou tak ohroženi na životě dostávají novou, mnohem příjemnější a pohodlnější léčbu než byla ta, kterou užívali doposud. Kardiologové v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) jsou s novou metodou léčby opět první ve střední a východní Evropě. Začali pro pacienty s plicní arteriální hypertenzí používat nový druh katetru, přes který dostávají léky přímo do srdce.

Jde o onemocnění, které je charakterizováno vysokým krevním tlakem v plicních cévách. Ten, pokud je dlouho neléčený, vede ke zhoršení práce pravé srdeční komory. Obecně vzato je to onemocnění s nebezpečným průběhem a pokud se neléčí, může být průměrné přežití pacienta necelé tři roky, a to za značných individuálních potíží. Při včasné diagnóze lze ale výrazně ovlivnit kvalitu života nemocných a i jeho délku.

Nový katetr se zavádí pomocí unikátního navigačního systému do centrálního žilního řečiště periferní cestou prostřednictvím vpichu do žíly na paži. Jeho profesní označení je PICC a pro dlouhodobě nemocné je mnohem výhodnější a méně zatěžující organizmus, než dosud užívaný systém. Při dobré spolupráci s pacientem může být zavedený až rok, což oproti třem až čtyřem týdnům v případě dosud užívaného systému znamená mnohem větší komfort pro nemocného a to se odráží i v nákladech. Finanční úspora je značná a spolu s dobrými výsledky léčby a jejím lehčím průběhem u pacienta, jsou všechna tato tři kritéria důvodem pro okamžité zařazení této metody do sazebníku VoZP ČR a poskytnutí této technologické novinky svým klientům.

Jaroslav Michal

 

  Zdroj: Parlamentní listy.cz, 30. duben 2014