VoZP ještě zintenzivní spolupráci s Vojenským fondem solidarity

2. 2. 2016

logo_vfs_2

Společně pomůžeme dětem z rodin vojáků, které se musejí vyrovnávat s těžkou životní situací

Úspěšná spolupráce Vojenské zdravotní pojišťovny ČR a Vojenského fondu solidarity započala už před několika měsíci a vedení VoZP se nyní na jednání s představiteli fondu dohodlo na jejím dalším prohloubení.

Na základě informací od terénních pracovníků Vojenského fondu solidarity bude VoZP podle svých možností pomáhat dětem vojáků, kteří zemřeli nebo jejichž rodiny se vinou zranění či nemoci vojáka dostaly do tíživé životní situace.

Pod patronací svého odborného komplementu a se záštitou předsedy správní rady vytvoří pojišťovna nový zdravotní program pro klienty Vojenského fondu solidarity, který bude zařazen do portfolia preventivních a bonusových programů.

VoZP ČR v rámci něj například poskytne dětem plnou vakcinaci nad rámec očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Dětem z nejvíce postižených rodin pak zajistíme speciální lázeňské pobyty ve špičkových smluvních zařízeních nebo podle potřeby a konkrétní zdravotní indikace i ozdravné pobyty u moře či na horách.

Vojenský fond solidarity vznikl před necelým rokem a za tu dobu už si stačil nejen mezi vojáky získat skvělé renomé. VoZP ČR je jeho hrdým partnerem. Tento charitativní projekt staví na principu solidarity a dobrovolné finanční podpory od vojenských profesionálů a zaměstnanců resortu obrany. Podrobnosti o fondu a možnosti, jak do něj přispět, naleznete zde.