Výsledky hospodaření za 2. čtvrtletí 2013

6. 9. 2013

V prvním pololetí roku 2013 dosáhla VoZP ČR dobrých výsledků ve svém hospodaření, na čemž se z velké části podílela předsunutá platba za státní pojištěnce z období leden 2013 (ve výši cca 232 mil. Kč). I bez této předsunuté platby by však hospodaření VoZP ČR bylo mírně přebytkové.

Z hlediska zdanitelné činnosti (jedná se pronájmy nebytových prostor a podobné činnosti) pololetní výsledky naznačují, že celoroční výsledek hospodaření by měl odpovídat hospodářskému výsledku za rok 2012.