Žádost o uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

12. 11. 2015

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, v zájmu zlepšení komunikace s poskytovateli zdravotních služeb, zveřejnila tiskopis“ Žádost o uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb“ zde. Tiskopis obsahuje údaje, které jsou potřebné pro navázání smluvního vztahu. Jde o interaktivní formulář, který je možné vyplnit na počítači, přiložit k němu potřebné přílohy a doručit osobně, případně poštou nebo naskenovat a zaslat elektronicky místě příslušné pobočce VoZP ČR.