Změna bankovního spojení

6. 9. 2016

penize10

Vážení plátci pojistného,

VoZP ČR z důvodu legislativních změn mění bankovní ústav a přechází k České národní bance. Dovolujeme si Vás informovat o změně bankovního spojení.

 

Bankovní spojení

Číslo bankovního účtu pro platby pojistného: 2010201091/0710

Pro mezinárodní platební styk:

IBAN: CZ93 0710 0000 0020 1020 1091
SWIFT: CNBACZPP

Číslo bankovního účtu pro penále a pokuty: 2010500091/0710

Pro mezinárodní platební styk:

IBAN: CZ15 0710 0000 0020 1050 0091
SWIFT: CNBACZPP

Pokud je plátcem OSVČ nebo OBZP, uvádí:

  • jako variabilní symbol platby své rodné číslo
  • jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou)

Pokud je plátcem zaměstnavatel, uvádí:

  • jako variabilní symbol své platby IČ + specifikaci. IČ je 8 místné, pokud je kratší, je doplněné zleva nulami. Dvojmístná specifikace, označující vnitřní organizační členění, je za IČ zprava a, není-li speciálně sjednáno, tvoří ji dvě nuly. Celkový počet je 10 míst.

       Výsledná podoba variabilního symbolu je pak např. "0000123400".

  • jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou)

 

Aktualita zveřejněná na webu dne 16. 8. 2016