Změna výše pojistného hrazené státem

29. 11. 2013

Zákonným opatřením Senátu č. 342/2013 Sb., došlo s účinností od 1. 11. 2013 ke změně § 3c zák. č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v části týkající se vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát. Původní výše vyměřovacího základu 5 355,-Kč byla zvýšena na 5 829,-Kč, což znamená, že původní pojistné 723,-Kč, které stát platil měsíčně za „státní„ pojištěnce (např. nezaopatřené děti, matky na mateřské nebo rodičovské dovolené, důchodce, nezaměstnané registrované u úřadu práce apod.) se zvýšila na částku 787,-Kč. Tímto opatřením se do zdravotnictví dostane 400 mil. Kč měsíčně. Ročně se tak odvody státu zvýší na 4, 7 miliardy korun.

Opatření musí schválit ustavující schůze Sněmovny, jinak pozbude platnost.