Změny v platbě pojistného na zdravotního pojištění od 1.1.2015

12. 12. 2014

OSVČ

Od 1.1.2015 činí minimální měsíční vyměřovací základ 13 306 Kč, z něj vyplývající minimální měsíční záloha na pojistné pro rok 2015 je 1 797 Kč.

Zálohu ve výši 1 797 Kč musí poprvé za leden 2015 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2015 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2013 platily v roce 2014 zálohy nižší než 1 797 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Záloha na pojistné je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce.

Doplatek pojistného OSVČ je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled za rok 2014.

OBZP

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2015 činí 1 242 Kč (vypočteno z minimální mzdy ve výši 9 200 Kč, k jejíž změně dojde od 1.1.2015).

Zaměstnavatelé

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnanců v roce 2015 činí 1 242 Kč (vypočteno z minimální mzdy ve výši 9 200 Kč, k jejíž změně dojde od 1.1.2015).