Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. 1. 2018

4. 12. 2017

ico3

OSVČ

Od 1. 1. 2018 činí minimální měsíční vyměřovací základ 14 989,50 Kč, z něj vyplývající minimální měsíční záloha na pojistné pro rok 2018 je 2 024 Kč.

Zálohu ve výši 2 024 Kč musí poprvé za leden 2018 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2018 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2016 platily v roce 2017 zálohy nižší než 2 024 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ.

Záloha na pojistné je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. Doplatek pojistného OSVČ je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled za rok 2017.


OBZP

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2018 činí 1 647 Kč (vypočteno z minimální mzdy ve výši 12 200 Kč, k jejíž změně dochází od 1. 1. 2018). Pojistné za leden 2018 je splatné do 8. 2. 2018.


Zaměstnavatelé

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnanců v roce 2018 činí 1 647 Kč (vypočteno z minimální mzdy ve výši 12 200 Kč, k jejíž změně dochází od 1. 1. 2018). Tato ovlivní výši pojistného na zdravotní pojištění od platby za měsíc leden 2018, splatné do úterý 20. 2. 2018.

Je-li skutečný vyměřovací základ zaměstnance nižší, musí zaměstnanec doplatit (prostřednictvím svého zaměstnavatele) pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů, pokud je povinen minimální vyměřovací základ dodržet.

Za den platby pojistného se ve všech případech považuje den, kdy došlo k připsání částky na účet zdravotní pojišťovny.


Platba pojistného státem

Od 1. 1. 2018 se mění vyměřovací základ pro platby pojistného státem. Platby se zvyšují z 920 Kč na 969 Kč měsíčně.


Vyzýváme zároveň všechny plátce pojistného na zdravotní pojištění, pokud tak ještě neučinili, aby provedli změnu čísel účtů pro své platby. VoZP ČR v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech převedla své účty k České národní bance. Dosavadní účty budou zrušeny.


Nové číslo účtu na úhradu pojistného je 2010201091/0710, nové číslo účtu na úhradu penále je 2010500091/0710.