Pokračování projektu "3. dávka zdarma"

Klientky Vojenské zdravotní pojišťovny ČR budou mít třetí dávku vakcíny proti karcinomu děložního čípku i v roce 2011 zdarma.

Očkování proti karcinomu děložního čípku stojí pojištěnky VoZP ČR pouze 5 400,- Kč, resp. 6 400,-Kč!

Rakovina děložního čípku je druhým nejčastějším zhoubným nádorem u žen, který postihuje převážně mladší dívky a ženy. Včasné očkování výrazně snižuje riziko jejího vzniku. Očkování spolu s pravidelnými gynekologickými prohlídkami je nejspolehlivější prevencí tohoto závažného onemocnění. Očkování se skládá ze 3 dávek, které musí být aplikovány postupně během 6 měsíců.

Podmínky projektu 3. dávka zdarma zůstávají stejné jako v roce 2010:

 • Očkování v rámci projektu „3 dávka zdarma“ probíha u pojištěnek ve věku 12 – 19 let včetně, které jsou pojištěny u VoZP ČR.
 • Projekt „3 dávka zdarma“ probíhá od května 2011. První dávka musí být aplikována nejpozději do 31. 12. 2011. Druhou a třetí dávku je možné aplikovat i v roce 2012 s tím, že očkování/úhrada musí být ukončeny nejpozději do 30. 6. 2012.
 • Účast v projektu je možná po stažení certifikátu z webu Vojenské zdravotní pojišťovny ČR (www.vozp.cz) nebo jeho vyzvednutí na kterékoliv pobočce VoZP ČR.
 • K očkování se používají dvě vakcíny – Cervarix a Silgard. Akce VoZP ČR se vztahuje na obě uvedené vakcíny. Náklady spojené s očkováním (aplikační poplatky) nejsou zahrnuty v ceně očkovacího schématu, tyto hradí pojištěnka.
 • V případě očkovací látky CERVARIX zaplatí pojištěnka 1. dávku ve výši 2 700,- Kč, 2. dávku ve výši 2 700,- Kč, 3. dávku ve výši 1 000,- Kč (tzn. celkem 6 400,- Kč).
 • V případě očkovací látky SILGARD zaplatí pojištěnka 1. dávku ve výši 3 200,- Kč,
 • 2. dávku ve výši 3 200,- Kč, 3. dávku ve výši 1 000,- Kč (tzn. celkem 7 400,- Kč).
 • Po aplikaci nebo nákupu 3. dávky odevzdá pojištěnka vyplněný záznam o očkování nejpozději do 30. 6. 2012 na kterékoliv pobočce VoZP ČR, kde jí bude uhrazen příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
 • Cena je garantována ve zdravotnických zařízeních, které se projektu zúčastní.
 • Očkování probíhá u praktického lékaře, gynekologa nebo v očkovacím centru.
 • Před zahájením očkování doporučujeme zjistit, zda je lékař do programu zapojen a ve kterých lékárnách je možno zakoupit vakcínu pro projekt „3. dávka zdarma“ (web VoZP ČR).

Preventivní program č. 17) „Příspěvek na očkování proti rakovině děložního čípku“ bude pokračovat pro pojištěnky, které se z různých důvodů projektu „3. dávka zdarma“ neúčastní.