Fakta

Vojenská zdravotní pojišťovna v zájmu transparentního a otevřeného přístupu, tímto zveřejňuje faktické informace o některých  marketingových aktivitách VoZP, které byly mediálně zpochybněny a dezinterpretovány.

VoZP nepodvádí

Praha 3. března 2016 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP) se jako otevřená a transparentní instituce rozhodla zveřejnit klíčové faktické informace ke spekulativním obviněním některých, zejména bulvárních, médií. VoZP na svých webových stránkách (www.vozp.cz/cs/o-pojistovne/fakta/) zpřístupnila veřejnosti přesná znění nejen omluvných dopisů generálního ředitele Karla Šteina umělcům, ale také přesná znění smluvních závazků (předmětu plnění) jednotlivých zprostředkovatelů, kteří VoZP měli zajistit její pozitivní propagaci a kterým za to byla, zcela v souladu s uzavřeným smluvním vztahem, pojišťovnou vyplacena odměna.

„Na základě nepodložených obvinění o hospodaření VoZP, která se na sklonku února letošního roku objevila v médiích, jsem dotčeným umělcům osobně slíbil, že VoZP celou věc prošetří. V případě, že zjistíme jakákoli pochybení zprostředkovatelů naší propagace, tak je budeme neodkladně řešit, a to případně i soudní cestou,“ vysvětlil důvody zveřejnění výše uvedených dokumentů generální ředitel VoZP Karel Štein.

„Všechny dodavatele zpochybňovaných marketingových aktivit jsem také osobně písemně vyzval, aby nám neodkladně doložili, jakým způsobem jednali o pozitivní propagaci VoZP s umělci, a vysvětlili, na základě jakých faktů nelze smluvní odměnu, kterou od VoZP dostali zaplacenu, považovat za cenu neobvyklou nebo neopodstatněně násobně navýšenou,“ dodal Karel Štein, generální ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny.

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky je hospodárná a ekonomicky stabilní pojišťovna, která svým klientům zajišťuje špičkovou lékařskou péči už od roku 1993. Mezi špičková zdravotnická zařízení, jejichž prostřednictvím VoZP zajišťuje péči o své klienty, patří např. Ústřední vojenská nemocnice Praha, Vojenská nemocnice Brno, Vojenská nemocnice Olomouc, Ústav leteckého zdravotnictví Praha nebo Vojenská lázeňská a rekreační zařízení.

 

VoZP ČR zveřejňuje předměty plnění ze smluv se zprostředkovateli reklamy na uměleckých akcích
  • Smlouvy zde.
Dopisy zprostředkovatelským společnostem
Dopisy GŘ umělcům
Tisková zpráva: VOZP žádné smluvní závazky vůči umělcům nemá

Praha 26. února 2016 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VOZP) se důrazně ohrazuje vůči tvrzení některých médií, zejména bulvárních, že nedostála svým smluvním závazkům vůči několika známým umělcům, mezi kterými měli údajně být Bára Basiková, Karel Gott, Hana Křížková, Jaromír Nohavica, Jakub Smolík, Hana Zagorová a další.

„Nedostát smluvním závazkům vůči jakémukoliv obchodnímu partnerovi nepatří k našemu modelu podnikání,“ uvedl Karel Štein, generální ředitel VOZP. Marketingové aktivity VOZP realizovaly zprostředkovatelské společnosti, kterým pojišťovna veškeré faktury řádně uhradila. „O smluvních vztazích zprostředkovatelů s umělci nemám žádné informace,“ dodal.

K marketingovým aktivitám pojišťovna nucena přistoupit po té, co Ministerstvo zdravotnictví v roce 2014 pojišťovnám zakázalo náborové akce. Rozvoj kmene pojištěnců tak musely pojišťovny zajišťovat jiným způsobem. VOZP proto využila nabídek zprostředkovatelů (Napapi s.r.o., Distract s.r.o., Live image s.r.o., Grand holding s.r.o.,Road Club s.r.o., Podještědský FC Český Dub, Bishop investment).

Tato smyšlená kauza podle Šteina VOZP významným způsobem poškozuje renomé této významné zdravotní pojišťovny v České republice. Podle jeho názoru mají tyto zkreslené informace potenciál značně narušit důvěru pojištěnců a tím poškodit VOZP na českém trhu zdravotního pojištění.

Tiskové prohlášení k článku Lidových novin ze dne 22. 2. 2016

Dne 22. 2. 2016 vyšel v Lidových novinách článek redaktora Radka Kedroně o tom, že se Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP) měla podílet na podvodu spáchaném ke škodě významných osob veřejného života. Proti tomuto článku se VoZP důrazně a se vší vážností ohrazuje. V rámci veřejné soutěže v souladu s právními předpisy byl vybrán dodavatel reklamních akcí, přičemž s ním byl řádně uzavřen smluvní vztah. Poté, co tento dodavatel doložil plnění, vypořádala s ním VoZP své smluvní vztahy, tj. proplatila vystavenou fakturu. VoZP není přímým účastníkem žádného smluvního vztahu s umělcem v článku citovaným.

VoZP vyjadřuje lítost, že došlo ke zneužití jmen těchto významných osob a zaslala jim osobní dopis.