Formuláře: Ozdravné pobyty pro děti v roce 2016 nahoru

V tomto adresáři nejsou dokumenty!

Upozornění k formulářům

  • Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt (1 list) - vyplní a podepíše rodič dítěte (zákonný zástupce).
  • Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR (2 listy) - vyplní a potvrdí registrující praktický lékař dítěte.
  • Vyplněné formuláře doručte nebo zašlete na Ústředí VoZP ČR, podle podmínek, které jsou k dispozici na stránkách jednotlivých pobytů.

Související stránky:

 

Přečtěte si podmínky

V případě zájmu o ozdravný pobyt si pozorně přečtěte Podmínky účasti dětí na ozdravném pobytu, kteríé jsou k dispozici na stránkách jednotlivých pobytů!