Ostatní formuláře pro zdravotnictví:

INFORMACE pro poskytovatele zdravotnických služeb – šablony pro doplnění a změny výkonů v Příloze č. 2 cestou mimo Portál 

F O R M U L Á Ř E    P R O   S T A Ž E N Í :

Formulář pro JEDNO pracoviště (Formulář "A")      ZDE
Formulář pro VÍCE PRACOVIŠŤ jednoho smluvního poskytovatele  (Formulář "B")                                                         ZDE

Upozornění:

  • Pro uložení vyplněného formuláře je potřeba používat Adobe Reader XI.
  • Vytištěný a podepsaný formulář odešlete na příslušnou pobočku