VoZP ČR na akcích v roce 2017

Vojenská přísaha ve Výškově

Ve čtvrtek 2. února zaplnilo nástupiště kasáren Dědice téměř pět stovek nováčků Armády ČR u příležitosti absolvování vojenské přísahy. U toho nemohla Vojenská zdravotní pojišťovna  chybět.

Sjelo se zde několik stovek rodinných příslušníků, kterým jsme odpovídaly na dotazy ohledně zdravotního pojištění a nabídky preventivních programů. Setkali jsme se s pochvalnými ohlasy jak od stálých pojištěnců, tak i s nebývalým zájmem o informace od ostatních. Uzavřeli jsme přímo na místě 4 přihlášky od nových pojištěnců a věříme, že se tento počet na dalších akcích ještě zvýší.

IMG_20170202_104858

Foto zde.

Stoletá jubilantka – pojištěnka VoZP ČR

Jak se dožít ve zdraví 100 let? Byli jsme se z brněnské pobočky VoZP ČR zeptat naší slavné pojištěnky, paní Anny Imrichové z Hodonína, která 20. ledna 2017 oslavila v plné síle úžasné stoleté životní jubileum.

Paní Imrichová nám se smíchem poradila: hlavně nejíst chudé maso, snídat chléb se škvarky a nevyhýbat se bůčku. Nic mě nebolí, až na ty nohy, postěžovala si paní Imrichová a my jsme mohli jenom v úžasu obdivovat její vitalitu. O jubilantku pečuje její neméně milá a přátelská dcera, paní Tomanová.

Zástupci brněnské pobočky předali paní Anně Imrichové s gratulací a kyticí drobnou pozornost od VoZP ČR. Popřáli oslavenkyni i nadále pevné zdraví a hodně životního optimismu a ještě hodně krásných a milých chvil v kruhu svých nejbližších.

01