Kontaktní spojení

Všechny kontakty na pracoviště VoZP ČR (pobočky, expozituru a jednatelství) jsou uvedeny v rubrice „Kde nás najdete“ na internetových strankách www.vozp.cz. Níže jsou uvedeny pouze kontaktní adresy na Ústředí a pobočky:

Ústředí VoZP ČR
Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
tel.: 266 311 911
E-mail: info@vozp.cz

Pobočka Praha
Bělehradská 130, 120 00 Praha 2
tel.: 222 929 111
E-mail: pob-pha@vozp.cz

Pobočka Ústí nad Labem
W.Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 259 111
E-mail: pob-unl@vozp.cz

Pobočka Olomouc
U Botanické zahrady 11, 779 00 Olomouc
tel.: 585 566 111
E-mail: pob-olc@vozp.cz

Pobočka Plzeň
Koterovská 34, 304 55 Plzeň
tel.: 377 615 111
E-mail: pob-plz@vozp.cz

Pobočka Brno
Banskobystrická 40, 621 00 Brno
tel.: 541 429 811
E-mail: pob-brn@vozp.cz

Pobočka Hradec Králové
Malé náměstí 11, 502 00 Hradec Králové 2
tel.: 495 000 811
E-mail: pob-hka@vozp.cz

Pobočka České Budějovice
Česká 24, 370 04 České Budějovice
tel.: 387 783 111
E-mail: pob-cbu@vozp.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa, čtvrtek: 8:00 - 16:00 hod.

úterý:  8:00 - 15:00 hod.
pátek: 8:00 - 15:00 hod.
V pondělí a ve středu prodloužená pracovní doba do 17:00 hod. pro příjem pojištěnců a hlášení změn. 

Pro potřebu komunikace pojištěnců nebo zdravotnických zařízení s VoZP ČR, je Ústředím provozovaná info-linka info@vozp.cz. Elektronické podatelny Ústředí a poboček slouží k přijímání podání podepsaných certifikovaným elektronickým podpisem (viz www.vozp.cz rubrika „elektronická komunikace“).

Od 1. 1. 2007 rozšiřuje VoZP ČR možnost elektronicky přijímat a odesílat podání i na adresách podatelen poboček:

Pobočka Praha posta-pha@vozp.cz
Pobočka České Budějovice posta-cbu@vozp.cz
Pobočka Hradec Králové posta-hka@vozp.cz
Pobočka Olomouc posta-olc@vozp.cz
Pobočka Plzeň posta-plz@vozp.cz
Pobočka Brno posta-brn@vozp.cz
Pobočka Ústí nad Labem posta-unl@vozp.cz

Od 1. 4. 2007 rozšíří VoZP ČR své služby i tím, že dojde k připojení pojišťovny na portál zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven www.portalzp.cz, kde pojištěnci a zdravotnická zařízení budou moci využívat nejširších elektronických služeb.