Sporné případy vracení poplatku a doplatku

číslouvozovací textObsah položkyzařazení informace
1. Identifikační číslo   úplná
2. Kód   úplná
3. Pojmenování (název) životní situace Sporný případ vracení doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále jen „ doplatky“) překračující limit podle § 16b zák. č. 48/1997 Sb. základní
4. Základní informace k životní situaci Pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce není spokojen s výší částky, kterou mu zdravotní pojišťovna vrátila jako částku překračující limit podle § 16b, odst.  1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Od 1.4 2009 platí u dětí do 18 let a seniorů nad 65 let věku limit 2500,-Kč o ostatních pojištěnců (starších 18 let a mladších 65 let) platí limit 5000,-Kč.   základní
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce. základní
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce písemně požádá o vrácení přeplatku a přiloží doklady o zaplacení doplatků, které se započítávají do limitu. Zdravotní pojišťovna žádost posoudí, a buď žadateli vyhoví zcela, nebo částečně, popřípadě žádost zamítne. Pokud žádosti vyhoví částečně nebo ji zamítne, provede to podle § 53 odst. 1, zák. č. 48/1997 Sb., správním rozhodnutím.  základní
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Písemnou žádostí adresovanou zdravotní pojišťovně s přiloženými doklady o zaplacení doplatků, které se započítávají do limitu podle § 16b. základní
8. Na které instituci životní situaci řešit U příslušné pobočky VoZP ČR – obvykle oddělení zdravotní péče. základní
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Žádost o vrácení přeplatku lze zaslat poštou příslušné pobočce VoZP ČR nebo předat osobně na podatelnu příslušné pobočky. Elektronickou cestou je možno komunikovat prostřednictvím datových schránek nebo přes e-podatelnu v případě, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. základní
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou Průkaz pojištěnce, OP nebo jiný doklad s fotografií, žádost o vrácení přeplatku, doklady o zaplacení doplatků, které se započítávají do limitu podle § 16b..  základní
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Použití formuláře není podmínkou podání žádosti. základní
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. základní
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Jsou-li splněny všechny požadované náležitosti, zdravotní pojišťovna vydá rozhodnutí zpravidla do 30 dnů. základní
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci nejsou stanoveni. základní
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Žadatel může být vyzván k doplnění své žádosti nebo k doložení uváděných skutečností. základní
16. Elektronická služba, kterou lze využít Datové schránky VoZP ČR nebo lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno do 5 dnů písemně potvrdit. základní
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. rozšířená
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. úplná
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Odvolání – podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí, kterým byla žádost zamítnuta nebo změněna k rozhodčímu orgánu VoZP ČR prostřednictvím příslušné pobočky VoZP ČR, která rozhodnutí vydala. Náležitosti odvolání upravuje § 82 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu. rozšířená
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Nejsou stanoveny. rozšířená
21. Nejčastější dotazy    
22. Další informace   úplná
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě www.mzcr.cz rozšířená
24. Související životní situace a návody, jak je řešit   rozšířená
25. Za správnost návodu odpovídá útvar Právní odbor VoZP ČR. úplná
26. Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Gálová, vedoucí oddělení SOVŘ, právního odboru VoZP ČR.

kgalova@vozp.cz

úplná
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2015 úplná
28. Popis byl naposledy aktualizován 3.2.2017 základní
29. Datum konce platnosti popisu Nebyl stanoven. základní
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace   úplná