Vrácení přeplatku na pojistném

číslouvozovací textObsah položkyzařazení informace
1 Identifikační číslo   úplná
2 Kód   úplná
3 Pojmenování (název) životní situace Vrácení přeplatku na pojistném základní
4 Základní informace k životní situaci Plátce pojistného žádá o vrácení přeplatku podle § 14 zák. č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, formou písemné žádosti. základní
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Zaměstnavatel a pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce základní
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Plátce pojistného nebo jeho zákonný zástupce písemně požádá o vrácení přeplatku a zdravotní pojišťovna dle § 14 zák. č.592/1992 Sb., vrátí tento přeplatek plné výši jen v případě, že plátce pojistného nemá vůči zdravotní pojišťovně splatný závazek. Je-li takový závazek, použije se přeplatku pojistného k jeho úhradě. základní
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Písemnou žádostí adresovanou zdravotní pojišťovně s odůvodněním žádosti k vrácení přeplatku na pojistném. základní
8 Na které instituci životní situaci řešit U příslušné pobočky VoZP ČR – obvykle vyřizuje oddělení kontroly plateb pojistného. základní
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Žádost o vrácení přeplatku lze zaslat poštou příslušné pobočce VoZP ČR nebo předat osobně na podatelnu příslušné pobočky. Elektronickou cestou je možno komunikovat prostřednictvím datových schránek VoZP ČR nebo přes e-podatelnu v případě, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. základní
10 Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou Průkaz pojištěnce, OP nebo jiný doklad s fotografií, žádost o vrácení přeplatku, doklady dokazující Vaše tvrzení. základní
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Použití formuláře není podmínkou podání žádosti. Pokud OSVČ žádá o vrácení přeplatku přehledem ve smyslu § 14 odst. 2 poslední věta zák..č.. 592/1992 Sb., je formulářem daný přehled podle § 24 odst. 2 . základní
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. základní
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Jsou-li splněny všechny požadované náležitosti, zdravotní pojišťovna vyhoví zpravidla do 30 dnů. základní
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci nejsou stanoveni. základní
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Žadatel může být vyzván k doplnění svého podání nebo k doložení uváděných skutečností. základní
16 Elektronická služba, kterou lze využít Datové schránky VoZP ČR nebo lze využít elektronickou podatelnu za předpokladu, že podání je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. Pokud není podání e-podpisem opatřeno, je nutno do 5 dnů písemně potvrdit. základní
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zák. č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění základní
18 Jaké jsou související předpisy Zák. č.500/2004 Sb., správní řád. úplná
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Odvolání – podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí, kterým byla žádost zamítnuta nebo změněna k rozhodčímu orgánu VoZP ČR prostřednictvím příslušné pobočky VoZP ČR, která rozhodnutí vydala. rozšířená
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Nejsou stanoveny. rozšířená
21 Nejčastější dotazy   úplná
22 Další informace   úplná
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě http://portal.gov.cz
www.mzcr.cz
rozšířená
24 Související životní situace a návody, jak je řešit Předepsání dlužného pojistného a penále výkazem nedoplatků, vyměření dlužného pojistného a penále platebními výměry; rozšířená
25 Za správnost návodu odpovídá útvar Právní odbor VoZP ČR úplná
26 Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Gálová, vedoucí oddělení SOVŘ právního odboru VoZP ČR

kgalova@vozp.cz
úplná
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 4.12.2015 úplná
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.2.2017 základní
29 Datum konce platnosti popisu Nebyl stanoven. základní
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace   úplná