Žádosti o informace

Těžiště propagačně informační práce pojišťovny spočívá především v pravidelném každodenním poskytování informací týkajících se VoZP ČR a odpovědí na otázky související s veřejným zdravotním pojištěním, a to prostřednictvím telefonického, písemného nebo elektronického kontaktu. Součástí marketingové strategie VoZP ČR je i využívání moderních elektronických forem prezentace a komunikace, založených na bázi sítě internet. Prostřednictvím info-schránky se vyřizují dotazy pojištěnců, zájemců o pojištění i plátců a poskytovatelů zdravotní péče.

Informace týkající se VoZP ČR a veřejného zdravotního pojištění jsou dostupné na internetových stránkách www.vozp.cz

Adresa info-schránky pojišťovny: info@vozp.cz

Adresy elektronických podatelen VoZP ČR slouží pouze k přijímání a odesílání podání, která jsou podepsaná certifikovaným elektronickým podpisem (viz www.vozp.cz rubrika „elektronická komunikace“).

Elektronická podatelna Ústředí: posta@vozp.cz

Elektronické podatelny poboček:

Pobočka Praha posta-pha@vozp.cz
Pobočka České Budějovice posta-cbu@vozp.cz
Pobočka Hradec Králové posta-hka@vozp.cz
Pobočka Olomouc posta-olc@vozp.cz
Pobočka Plzeň posta-plz@vozp.cz
Pobočka Brno posta-brn@vozp.cz
Pobočka Ústí nad Labem posta-unl@vozp.cz