Elektronická komunikace

Náležitosti datových zpráv, odeslaných do datových schránek

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky sděluje, že dle zákona č. 300/2008 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, má zřízeny datové schránky, jejichž ID lze nalézt buď v tabulce Rychlé kontakty,
nebo na stránkách kontaktů jednotlivých poboček, jednatelství a expozitury (viz výše uvedené
hypertextové odkazy). Žádáme odesilatele datových zpráv, aby digitální dokumenty, které jsou
obsaženy v datové zprávě, odeslané do některé z datových schránek Vojenské zdravotní pojišťovny
České republiky, byly ve formátu PDF nebo PDF/A.

Náležitosti datových zpráv, odeslaných na elektronické adresy podatelen

V souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, jsou elektronické
adresy podatelen, jenž mají formu adres elektronické pošty, zveřejněny na stránkách kontaktů
jednotlivých poboček, jednatelství a expozitury (viz výše uvedené hypertextové odkazy). Datová
zpráva, odeslaná na některou elektronickou adresu podatelny, v tomto případě tedy nabývá podoby
emailu s přiloženými digitálními dokumenty. Tyto digitální dokumenty musí být ve formátu PDF nebo
PDF/A, a musí být elektronicky podepsány kvalifikovaným podpisovým certifikátem. V případě, že
datová zpráva, odeslaná na některou elektronickou adresu podatelny, neobsahuje přiložené digitální
dokumenty, a má sama o sobě plnit funkci úředního podání, musí být elektronicky podepsána
kvalifikovaným podpisovým certifikátem.“

 • Adresa pro osobní a poštovní přijímaní datových zpráv na technických nosičích je totožná s
  adresami poboček, jednatelství a expozitury. Datové zprávy na technických nosičích jsou
  přijímány na 3,5‘‘ disketách, formátovaných na souborový systém FAT12, dále na kompaktních
  discích a případně dalších technických nosičích. V případě pochybností o akceptovatelnosti
  Vámi zvoleného nosiče datové zprávy prosím vzneste dotaz na tel. 284 021 240 nebo 284 021
  239.“
 • Úřední hodiny podatelny:
  Pondělí až čtvrtek 7,30 - 12,00 12,30 - 15,00
  Pátek 7,30 - 12,00 12,30 - 14,00
 • Pravidla potvrzování doručení datových zpráv na elektronickou adresu podatelny:
  Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
  • elektronický podpis založený na kvalifikované systémové podpisovém certifikátu,
   náležícímu dané podatelně.
  • datum a čas s přesností na sekundu, kdy byla datová zpráva doručena.
  • číslo jednací a jednoznačný identifikátor, pod kterými byla datová zpráva zaevidována.

Vzor potvrzení o podání na elektronickou adresu podatelny pobočky

Dobrý den,
Vaše podání bylo přijato na elektronické adrese podatelny [elektronická adresa podatelny], náležející
pobočce Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky [název sídelního města pobočky plus poštovní
adresa], a to dne … ve … [přesnost na sekundy] hodin.


Vašemu podání byl přidělen jednoznačný identifikátor: …

Příklad vyplnění

Dobrý den,
Vaše podání bylo přijato na elektronické adrese podatelny posta-plz@vozp.cz, náležející pobočce
Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Plzeň, Koterovská 34, 304 55 Plzeň, a to dne 31.3.2014
ve 14:34:15 hodin.


Vašemu podání byl přidělen jednoznačný identifikátor: 159630/2014/VoZP

Vzor potvrzení o podání na elektronickou adresu podatelny Ústředí VoZP ČR

Dobrý den,
Vaše podání bylo přijato na elektronické adrese podatelny posta@vozp.cz, náležející Ústředí Vojenské
zdravotní pojišťovny České republiky, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha, a to dne … ve … [přesnost
na sekundy] hodin.

Vašemu podání byl přidělen jednoznačný identifikátor: …“

 • Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté
  datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o
  zjištění škodlivého softwaru.
 • Dotazy na elektronickou komunikaci s VoZP ČR prostřednictvím elektronické adresy podatelen
  nebo systému datových schránek nebo Portálu ZP prosím směřujte na info@vozp.cz.
  Komunikace s VoZP ČR via Portál zdravotních pojišťoven je popsána v samostatné rubrice
  Portál ZP.