Call centrum

Tel: 844 888 888

Email: info@vozp.cz

Pondělí až pátek: 07:00 - 17:00

Elektronická adresa info@vozp.cz není elektronickou adresou podatelny, z tohoto důvodu nebudou žádné datové zprávy ani emaily zaslané na tuto elektronickou adresu považovány za úředně podané. Tato elektronická adresa slouží k podávání obecných dotazů, které jsou našim Call centrem buď rovnou zodpovězeny, nebo přeposlány na odborné útvary nebo naše pobočky, uvede-li tazatel alespoň své poštovní směrovací číslo. Termín pro vyřízení dotazů je zpravidla 7 běžných dní ode dne přijetí, nejdéle však 30 běžných dní. Elektronické adresy podatelen najdete na profilech jednotlivých kontaktních míst ZDE.