Call centrum

Tel: 844 888 888

Email: info@vozp.cz

Pondělí až čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 14:15

Elektronická adresa info@vozp.cz není elektronickou adresou podatelny, pročež veškeré datové zprávy, respektive, emaily, zaslané na tuto elektronickou adresu, nebudou za žádných okolností považovány za úředně podané. Tato elektronická adresa slouží k podávání obecných dotazů, které jsou našim informačním střediskem buď rovnou zodpovězeny, nebo přeposlány na odborné útvary nebo naše pobočky, uvede-li tazatel alespoň své poštovní směrovací číslo. Termín pro vyřízení dotazů je zpravidla 7 běžných dní ode dne přijetí, nejdéle však 30 běžných dní. Elektronické adresy podatelen najdete na profilech jednotlivých kontaktních míst ZDE.