Organizační struktura

Organizační struktura VoZP ČR je vymezena „Organizačním řádem VoZP ČR“ a tvoří ji Ústředí, pobočky, expozitura a jednatelství. Organizační řád VoZP ČR je uložen na Ústředí VoZP ČR.

VoZP ČR působí na celém území ČR. Má 7 poboček a to v Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Brně, Olomouci. V Liberci sídlí expozitura. Dále má pojišťovna 8 jednatelství a to v Novém Boru, Sázavě, Teplicích, Karlových Varech, Ostravě, Jihlavě, Zlíně a Pardubicích.

Samosprávnými orgány pojišťovny jsou Správní rada VoZP ČR, Dozorčí rada VoZP ČR, Rozhodčí orgán a Výbor pro audit.

Ústředí VoZP ČR tvoří:

  • generální ředitel pojišťovny,
  • zástupce generálního ředitele,
  • kancelář generálního ředitele,
  • odbory – právní, ekonomický, zdravotní politiky, logistiky.

Pobočku VoZP ČR tvoří:

  • ředitel pobočky,
  • oddělení: příjmu pojištěnců a registru, kontroly plateb pojistného, právní, zdravotní péče, ekonomické, provozní.