Organizační struktura

Organizační struktura VoZP ČR je vymezena „Organizačním řádem VoZP ČR“ a tvoří ji Ústředí, pobočky, expozitura a jednatelství. Organizační řád VoZP ČR je uložen na Ústředí VoZP ČR.

VoZP ČR působí na celém území ČR. Má 7 poboček a to v Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Brně, Olomouci. V Liberci sídlí expozitura. Dále má pojišťovna 8 jednatelství a to v Novém Boru, Sázavě, Teplicích, Karlových Varech, Ostravě, Jihlavě, Zlíně a Pardubicích.

V krátké době budou otevřena další jednatelství napříč ČR.

Samosprávnými orgány pojišťovny jsou Správní rada VoZP ČR, Dozorčí rada VoZP ČR, Rozhodčí orgán a Výbor pro audit.

 

Ústředí VoZP ČR tvoří:

  • generální ředitel pojišťovny,
  • sekretariát generálního ředitele, oddělení personální a mzdové, oddělení právní;
  • bezpečnostní manažer a pověřenec pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
  • interní auditor
  • odbory – ekonomický, zdravotní, organizačně-provozní, informačního systému

Pobočku VoZP ČR tvoří:

  • ředitel pobočky,
  • oddělení: klientských služeb, kontroly plateb pojistného, právní, zdravotních služeb, ekonomické, provozní.