Registrační údaje

Název : Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Zkratka: VoZP ČR
Kód: 201
Mezinárodní kód: 8020320101
Pro ČNB je BIC/SWIFT: CNBACZPP
IBAN: CZ93 0710 0000 0020 1020 1091
Sídlo: Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ: 190 03
Obchodní rejstřík Veden Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7564
Den zápisu: 23. prosince 1992
Zřizovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
IČ: 47114975
Telefon: 266 311 911
Fax: 266 310 723
www: http://www.vozp.cz
E-mail: info@vozp.cz
    Telefonní číslo:
Call centrum:    844 888 888
Pojistné se odvádí na bankovní účet: 2010201091/0710
Penále na bankovní účet: 2010500091/0710