Tiskové zprávy VoZP ČR

TISKOVÁ ZPRÁVA z 15. března 2017

Josef-Diessl-webNový generální ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Ing. Josef Diessl se 15. března 2017 ujal své funkce, do které ho Správní rada jmenovala na základě úspěšně absolvovaného výběrového řízení. Pátá největší zdravotní pojišťovna, která pečuje o více než 700 tisíc klientů, má tak po osmi letech nového ředitele.

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze má za sebou dlouholetou praxi ve vysokých manažerských vedoucích pozicích. Velkou část své profesní kariéry působil Ing. Josef Diessl v oblasti zdravotnictví, např. v pozici ředitele Vysokomýtské nemocnice nebo ve vedení společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Téměř deset let vedl pobočku Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR v Hradci Králové.

Dle výběrové komise prokázal ing. Josef Diessl nejlepší předpoklady pro vedení VoZP ČR ze všech kandidátů, kteří se do otevřeného výběrového řízení přihlásili.

“Vysoce prestižní pozice generálního ředitele Vojenské zdravotní pojišťovny je pro mne dosavadním vrcholem mé profesní kariéry a jsem připraven v ní maximálně uplatnit znalost problematiky veřejného zdravotního pojištění a detailní znalost prostředí včetně kritických míst v současném postavení poskytovatelů zdravotní péče,” řekl Josef Diessl, nastupující generální ředitel VoZP.

Tisková zpráva - očkování proti žloutence (29.7.2016)

Vojenská zdravotní pojišťovna zareagovala jako první a zatím jediná na šířící se epidemii žloutenky typu A na jihu Moravy.

Rozhodla se pro své pojištěnce v postižené oblasti zvednout příspěvek na očkování proti tomuto typu žloutenky a uhradit tak celou cenu vakcíny, která se pohybuje kolem 1300 Kč. Stejnou službu nabídla VoZP ČR také Armádě ČR, zejména vojákům, kteří operují v dané oblasti. Není to poprvé, kdy VoZP ČR zareagovala na aktuální situaci a poskytla svým pojištěncům a členům AČR nadstandardní preventivní péči.

» Formulář zde.

Tisková zpráva: VoZP přivítala rozhodnutí soudu, jímž zrušil pokutu 1,8 milionu (1.4.2016)

Krajský soud v Brně dal pojišťovně za pravdu ve sporu s ÚOHS (o rozsudku čtěte zde)

Vojenská zdravotní pojišťovna vítá, že Krajský soud v Brně dal za pravdu některým jejím argumentům, jež uplatňovala nejen v žalobě, ale též v předchozím řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále „ÚOHS“). Soud dospěl k závěru, že na Vojenskou zdravotní pojišťovnu se sice vztahuje zákon o veřejných zakázkách, ale ze zcela jiných důvodů, než rozhodl ÚOHS. Vojenská zdravotní pojišťovna bude nyní tyto důvody podrobně analyzovat a vyjádří se k nim v následném správním řízení.

V každém případě je zřejmé, že nelze chtít po adresátovi právních norem, aby znal skutečný obsah zákona lépe než ústřední správní úřad, který v dané oblasti vykonává dozor. Pokud ani ÚOHS nedokázal v rozhodnutí o pokutě úspěšně formulovat důvody, proč má být pojišťovna podřazena režimu zákona, nelze pojišťovnu trestat za to, že na správné důvody nepřišla sama ještě dříve.

Tisková zpráva: VOZP žádné smluvní závazky vůči umělcům nemá (26.2.2016)

Praha 26. února 2016 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VOZP) se důrazně ohrazuje vůči tvrzení některých médií, zejména bulvárních, že nedostála svým smluvním závazkům vůči několika známým umělcům, mezi kterými měli údajně být Bára Basiková, Karel Gott, Hana Křížková, Jaromír Nohavica, Jakub Smolík, Hana Zagorová a další.

„Nedostát smluvním závazkům vůči jakémukoliv obchodnímu partnerovi nepatří k našemu modelu podnikání,“ uvedl Karel Štein, generální ředitel VOZP. Marketingové aktivity VOZP realizovaly zprostředkovatelské společnosti, kterým pojišťovna veškeré faktury řádně uhradila. „O smluvních vztazích zprostředkovatelů s umělci nemám žádné informace,“ dodal.

K marketingovým aktivitám pojišťovna nucena přistoupit po té, co Ministerstvo zdravotnictví v roce 2014 pojišťovnám zakázalo náborové akce. Rozvoj kmene pojištěnců tak musely pojišťovny zajišťovat jiným způsobem. VOZP proto využila nabídek zprostředkovatelů (Napapi s.r.o., Distract s.r.o., Live image s.r.o., Grand holding s.r.o.,Road Club s.r.o., Podještědský FC Český Dub, Bishop investment).

Tato smyšlená kauza podle Šteina VOZP významným způsobem poškozuje renomé této významné zdravotní pojišťovny v České republice. Podle jeho názoru mají tyto zkreslené informace potenciál značně narušit důvěru pojištěnců a tím poškodit VOZP na českém trhu zdravotního pojištění.

Tiskové prohlášení k článku Lidových novin ze dne 22. 2. 2016

Dne 22. 2. 2016 vyšel v Lidových novinách článek redaktora Radka Kedroně o tom, že se Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP) měla podílet na podvodu spáchaném ke škodě významných osob veřejného života. Proti tomuto článku se VoZP důrazně a se vší vážností ohrazuje. V rámci veřejné soutěže v souladu s právními předpisy byl vybrán dodavatel reklamních akcí, přičemž s ním byl řádně uzavřen smluvní vztah. Poté, co tento dodavatel doložil plnění, vypořádala s ním VoZP své smluvní vztahy, tj. proplatila vystavenou fakturu. VoZP není přímým účastníkem žádného smluvního vztahu s umělcem v článku citovaným.

VoZP vyjadřuje lítost, že došlo ke zneužití jmen těchto významných osob a zaslala jim osobní dopis. 

Potvrzeno: U VoZP je protonová léčba nejdostupnější (19.2.2016)

Vojenská zdravotní pojišťovna posílá na šetrné ozařování nejvíce pacientů

VoZP potvrzuje své heslo „pojišťovna moderních technologií“. Ze všech zdravotních pojišťoven v zemi, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu nevyjímaje, zpřístupňuje zdaleka nejvíce pacientům s nádorovými onemocněními moderní protonovou léčbu.

Umožňují nám to výjimečné vztahy s protonovým centrem Praha (PTC) dané mj. tím, že jsme byli první pojišťovnou v zemi, která tuto léčbu začala hradit. 

Vojenská zdravotní pojišťovna, která má kolem 700 tisíc pojištěnců, poslala v posledních třech letech na protonové ozařování celkem 186 pacientů. VZP se zhruba šesti miliony pojištěnců, zpřístupnila tuto léčbu 118 svým pojištěncům. Více čtěte zde.

Celkem uhradilo všech sedm zdravotních pojišťoven v Česku za protonovou léčbu v centrech v Praze či v Mnichově 278 milionů korun, podstoupilo ji 454 onkologických pacientů.

Výhodou protonového ozařování oproti klasickému fotonovému je jeho přesné zacílení na nádor, a tudíž mnohem větší šetrnost k okolní tkáni. Pražské PTC nedávno rozšířilo používání této metody i na ozařování karcinomu prsu. Informovali jsme zde.

 

  • Archiv tiskových zpráv zde.