Akce v Uherském Brodě

Naši kolegové se zúčastnili akce v Uherském Brodě, kde rozdávali informační materiály a přihlášky, informovali naše pojištěnce o možnostech čerpání příspěvků od VoZP ČR a o nově otevřeném jednatelství Vojenské zdravotní pojišťovny přímo v Uherském Brodě.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7