9. reprezentační ples vojenského zdravotnictví v Hradci Králové

VoZP ČR podporuje akce pořádané Unií studentů a přátel fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové – 9. reprezentační ples fakulty vojenského zdravotnictví

VoZP ČR, pobočka v Hradci Králové, navázala na dlouhodobou a úspěšnou spolupráci se studenty a přáteli Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Při příležitosti 9. reprezentačního plesu vojenského zdravotnictví, který se konal 25.2.2017 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, byla pojišťovna široce prezentována. Plesu se účastnili mj. vzácní hosté v čele s náčelníkem generálního štábu AČR, arm. gen.  Ing. Josefem Bečvářem. O bohatý kulturní program se starali i samotní studenti.  Zúčastnění měli možnost se seznámit s nabídkou výhod VoZP ČR. Účastí na této společenské akci jsme zviditelnili pojišťovnu a posílili již dnes vynikající vztahy s Unií studentů a přátel Fakulty vojenského zdravotnictví.

Foto z akce: