Velký společenský ples nejen pro dárce krve s podporou VoZP ČR

Oslovení dárců krve a jejích složek bylo vybráno záměrně, protože se jedná o skupinu osob, které zpravidla pečuje o svůj zdravotní stav. Nabídka našich benefitů pro dárce krve je zcela srovnatelná s konkurencí a je žádoucí, aby to klienti a potenciální zájemci o pojištění věděli.

Společenské setkání nám umožnilo přímo oslovit více než 140 přímých účastníků. Upoutat pozornost na aktivitu VoZP ČR směrem k veřejnosti a dárcům krve měla i plakátovací akce, 14 dnů na cca 50ti místech  krajského města, kde jsme výraznou slevu na vstupenkách nabízeli jak dárcům krve, tak i klientům VoZP ČR. Oslovili jsme všechny aktivní místní organizace ČČK s nabídkou na účast na plese, společně se seznámením členů o možnosti přechodu k VoZP ČR. Předpokládaný dosah takto kontaktovaných osob je  cca 300. Reklamní akce byla širší a bylo vytvořeno aktivní logo VoZP jako hlavního partnera akce s odkazem na webové stránky pojišťovny na www.kdkcb.cz a také na FB profilu Klubu dárců krve. Přímo na akci se rozdávaly naše propagační materiály spolu s přihláškou. Akci zabezpečil vedoucí oddělení kontroly plateb pojistného Ing. Jiří Mareček.

Foto: