Zpravodaj VoZP ČR 2014

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Zpravodaj VoZP ČR 2014
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P13V00000013
Jednací číslo 1/120/442229-2013
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 4 300 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 9.12.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek 6.1.2014 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je ediční příprava, tisk a distribuce Zpravodaje VoZP ČR - 2014 (grafika, redakce, fotografie, celková koncepce atd.) ve formátu 145 x 210 mm (A5), rozsah 48 stran, obálka 4 strany, tisk 450 000 ks Zpravodaje VoZP ČR 2014, fóliování a distribuce 420 000 ks na adresy pojištěnců VoZP ČR.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Smlouva VoZP ČR - Profiscan s.r.o PDF [1.13 MB] 17.02.2014
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF [612.10 kB] 16.01.2014
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF [477.53 kB] 16.01.2014
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče Press Media Group PDF [507.16 kB] 14.01.2014
Výzva k podání nabídky PDF [2.95 MB] 09.12.2013
Příloha č.1 - Krycí list nabídky DOC [53.50 kB] 09.12.2013
Příloha č.1 - Smlouvy o dílo DOC [38.50 kB] 09.12.2013
Příloha č.2 - Smlouva o dílo DOC [68.00 kB] 09.12.2013
Příloha č.3 - Seznam poboček DOC [38.50 kB] 09.12.2013
Příloha č.4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [34.50 kB] 09.12.2013