Dodavatel telekomunikačních služeb pro VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Dodavatel telekomunikačních služeb pro VoZP ČR
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P13V00000007
Jednací číslo 1/160/263898-2013
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 11 500 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 19.8.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek

18.11.2013 9:00

Upozornění

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu obálek - viz "Dodatečná informace k zadávacím podmínkám ze dne 25. 9. 2013".

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na výběr dodavatele telekomunikačních služeb je realizace zajištění provozu datové komunikace mezi požadovanými lokalitami zadavatele včetně zajištění požadované internetové konektivity s předávacím bodem služby v centrální lokalitě zadavatele...

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Písemná zpráva zadavatele PDF [139.85 kB] 25.02.2014
Smlouva VoZP ČR - České Radiokomunikace a.s. (Podepsané stejnopisy smluv jsou k nahlédnutí v sídlech smluvních stran) PDF [1.82 MB] 18.02.2014
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF [437.72 kB] 13.12.2013
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF [395.48 kB] 13.12.2013
Dodatečná informace č.7 k ZD PDF [56.04 kB] 07.11.2013
Příloha č.2 ZD - Složení nabídkové ceny, dle dodatečné informace č.7 k ZD XLS [69.00 kB] 06.11.2013
Dodatečná informace č.6 k ZD PDF [183.63 kB] 29.10.2013
Dodatečná informace č.5 k ZD PDF [224.86 kB] 08.10.2013
Dodatečná informace č.4 k ZD PDF [309.43 kB] 04.10.2013
Dodatečná informace č.3 k ZD PDF [340.21 kB] 03.10.2013
Upřesnění k 30.9.2013 - Příloha č.1 ZD - Upřesnění předmětu veřejné zakázky DOC [1.04 MB] 30.09.2013
Dodatečná informace č.2 k ZD PDF [199.14 kB] 30.09.2013
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: Změna lhůty pro podání nabídek a termínu obálek. PDF [237.69 kB] 25.09.2013
Zadávací dokumentace PDF [3.23 MB] 19.08.2013
Příloha č.1 ZD - Upřesnění předmětu veřejné zakázky DOC [1.03 MB] 19.08.2013
Příloha č.2 ZD - Složení nabídkové ceny XLS [68.00 kB] 19.08.2013
Příloha č.3 ZD - Krycí list nabídky DOC [54.50 kB] 19.08.2013
Příloha č.4 ZD - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [39.00 kB] 19.08.2013