Dodavatel telekomunikačních služeb

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Dodavatel telekomunikačních služeb
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P13V00000002
Jednací číslo 1/160/88732-2013
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 3 600 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 28.3.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek 15.4.2013 9:00

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na výběr dodavatele telekomunikačních služeb je realizace zajištění provozu datové komunikace mezi požadovanými lokalitami zadavatele včetně zajištění požadované internetové konektivity s předávacím bodem služby v centrální lokalitě zadavatele (dále též "Ústředí VoZP"). Služba (interní datová síť WAN, dále rovněž "WAN") musí být poskytována formou virtuální privátní sítě (IP VPN) s požadovanými přípojkami do specifikovaných lokalit zadavatele...

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Oznámení o zrušení ZŘ PDF [206.76 kB] 31.05.2013
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče - Ha-vel internet s.r.o. PDF [725.97 kB] 20.05.2013
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče - České radiokomunikace a.s. PDF [542.96 kB] 20.05.2013
Dodatečná informace zadavatele č.5 k ZD XLS [80.50 kB] 18.04.2013
Dodatečná informace zadavatele č.4 k ZD PDF [125.81 kB] 17.04.2013
Dodatečná informace zadavatele č.3 k ZD PDF [439.84 kB] 10.04.2013
Dodatečná informace zadavatele č.2 k ZD PDF [165.09 kB] 08.04.2013
Dodatečná informace zadavatele č.1 k ZD PDF [178.55 kB] 05.04.2013
Příloha č. 2 - Složení nabídkové ceny DOC [627.50 kB] 28.03.2013
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [34.50 kB] 28.03.2013
Příloha č. 1 - Upřesnění předmětu veřejné zakázky PDF [338.90 kB] 28.03.2013
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky DOC [53.50 kB] 28.03.2013
Výzva k podání nabídky PDF [2.58 MB] 28.03.2013