Dodavatel telekomunikačních služeb

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Dodavatel telekomunikačních služeb
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P13V00000002
Jednací číslo 1/160/88732-2013
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 3 600 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 28.3.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek 15.4.2013 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na výběr dodavatele telekomunikačních služeb je realizace zajištění provozu datové komunikace mezi požadovanými lokalitami zadavatele včetně zajištění požadované internetové konektivity s předávacím bodem služby v centrální lokalitě zadavatele (dále též "Ústředí VoZP"). Služba (interní datová síť WAN, dále rovněž "WAN") musí být poskytována formou virtuální privátní sítě (IP VPN) s požadovanými přípojkami do specifikovaných lokalit zadavatele...

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Oznámení o zrušení ZŘ PDF [206.76 kB] 31.05.2013
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče - Ha-vel internet s.r.o. PDF [725.97 kB] 20.05.2013
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče - České radiokomunikace a.s. PDF [542.96 kB] 20.05.2013
Dodatečná informace zadavatele č.5 k ZD XLS [80.50 kB] 18.04.2013
Dodatečná informace zadavatele č.4 k ZD PDF [125.81 kB] 17.04.2013
Dodatečná informace zadavatele č.3 k ZD PDF [439.84 kB] 10.04.2013
Dodatečná informace zadavatele č.2 k ZD PDF [165.09 kB] 08.04.2013
Dodatečná informace zadavatele č.1 k ZD PDF [178.55 kB] 05.04.2013
Příloha č. 2 - Složení nabídkové ceny DOC [627.50 kB] 28.03.2013
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [34.50 kB] 28.03.2013
Příloha č. 1 - Upřesnění předmětu veřejné zakázky PDF [338.90 kB] 28.03.2013
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky DOC [53.50 kB] 28.03.2013
Výzva k podání nabídky PDF [2.58 MB] 28.03.2013