Nákup SW na podporu analýzy a kontroly DRG

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Nákup SW na podporu analýzy a kontroly DRG
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P13V00000010
Jednací číslo 1/120/354198-2013
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota 1 790 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 9.10.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek 21.10.2013 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení SW pro umožnění modelace, analýzy a revize jednotlivých případů DRG s provozní podporou na dobu 4 roky.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF [365.66 kB] 25.10.2013
Zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek DOC [798.00 kB] 25.10.2013
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF [398.81 kB] 25.10.2013
Výzva k podání nabídky PDF [1.80 MB] 09.10.2013
Příloha č.3 - ČP - ZKP DOC [31.00 kB] 09.10.2013
Příloha č.2 - Krycí list DOC [732.50 kB] 09.10.2013
Příloha č.1 - Závazný vzor KS DOC [74.00 kB] 09.10.2013