Obměna vozidel 2013

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Obměna vozidel 2013
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P13V00000004
Jednací číslo 1/160/150021-2013
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota 4 500 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 15.5.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek 3.6.2013 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je operativní leasing 6 + 7 ks (celkem 13) nových osobních automobilů nižší střední třídy (M1), vyrobených v roce 2013, homologovaného a technicky způsobilého stavu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů...

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Rámcová smlouva o nájmu motorových vozidel PDF [5.69 MB] 31.07.2013
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF [415.74 kB] 18.06.2013
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek PDF [1.48 MB] 17.06.2013
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF [368.25 kB] 17.06.2013
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení ALD Automotive s.r.o. PDF [395.67 kB] 04.06.2013
Doplňující informace č. 2 PDF [285.47 kB] 29.05.2013
Doplňující informace č. 1 PDF [385.08 kB] 28.05.2013
Výzva k podání nabídky - Obměna vozidel 2013 PDF [2.53 MB] 15.05.2013
Příloha č.3 - Územní členění VoZP ČR DOC [25.50 kB] 15.05.2013
Příloha č.2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [43.00 kB] 15.05.2013
Příloha č.1 - Krycí list nabídky DOC [78.00 kB] 15.05.2013