Ostraha objektů VoZP ČR v Praze 2014 - 2016

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Ostraha objektů VoZP ČR v Praze 2014 - 2016
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P13V00000005
Jednací číslo 1/160/190632-2013
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 4 890 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 5.6.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek 24.6.2013 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je ostraha a recepční služby Ústředí VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4, Praha 9 a pobočky VoZP ČR, Bělehradská 130, Praha 2.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek profilu zadavatele PDF [170.48 kB] 30.07.2013
Rozhodnutí o vyloučení ucházeče FORCORP GROUP PDF [489.98 kB] 30.07.2013
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF [391.12 kB] 30.07.2013
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF [595.14 kB] 30.07.2013
Dodatečná informace č. 1 PDF [231.50 kB] 21.06.2013
Výzva k podání nabídky PDF [1.60 MB] 05.06.2013
Příloha č. 1 - Směrnice pro ostrahu objektu DOC [75.00 kB] 05.06.2013
Příloha č. 2 - závazný návrh smlouvy DOC [97.00 kB] 05.06.2013
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky DOC [53.00 kB] 05.06.2013
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [34.50 kB] 05.06.2013