Podpora HW a SW produktů ORACLE

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Podpora HW a SW produktů ORACLE
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P13V00000011
Jednací číslo 1/120/405423-2013
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 5 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 15.11.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek 28.11.2013 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup originální technologické podpory výrobce ORACLE na aktuálně provozované systémy s pohotovostní službou, pro HW a SW prostředky dle Přílohy č.1

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Písemná zpráva zadavatele PDF [376.43 kB] 24.02.2014
Smlouva VoZP ČR - TEMPEST CZECH PDF [1.04 MB] 04.02.2014
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (2) PDF [433.61 kB] 03.01.2014
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF [379.02 kB] 03.01.2014
Výzva k podání nabídky PDF [2.23 MB] 15.11.2013
Příloha č. 1 - Specifikace podpora SW a HW DOC [44.50 kB] 15.11.2013
Příloha č. 2 - Závazný vzor KS DOC [99.00 kB] 15.11.2013
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky DOC [54.00 kB] 15.11.2013
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [34.50 kB] 15.11.2013