Správa tiskových zařízení

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Správa tiskových zařízení
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P13V00000006
Jednací číslo 1/160/245302-2013
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 5 009 999,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 15.7.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek 12.8.2013 9:00

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je kompletní správa všech stávajících provozovaných tiskových zařízení zadavatele a jejich následná optimalizace včetně návrhu a implementace zabezpečení tiskových prostředí. Služba bude poskytována po dobu 36 měsíců.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF [504.98 kB] 30.08.2013
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek PDF [542.41 kB] 30.08.2013
Výzva k podání nabídky PDF [2.32 MB] 15.07.2013
Příloha č. 1 - cenová nabídka XLS [35.50 kB] 15.07.2013
Příloha č. 2 - Závazný vzor smlouvy o dílo DOC [75.50 kB] 15.07.2013
Příloha č. 3 - seznam zařízení XLS [43.50 kB] 15.07.2013
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [34.50 kB] 15.07.2013
Příloha č. 5 - Krycí list DOC [732.50 kB] 15.07.2013