Provedení statutárního auditu u VoZP ČR za rok 2013 - 2016

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Provedení statutárního auditu u VoZP ČR za rok 2013 - 2016
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P13V00000009
Jednací číslo 1/160/327548-2013
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 2 300 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 9.9.2013 9:00
Lhůta pro podání nabídek 1.10.2013 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby provedení statutárního auditu auditorskou společností u VoZP ČR za roky 2013 - 2016.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Písemná zpráva zadavatele PDF [512.93 kB] 17.01.2014
Smlouva-Provedení statutárního auditu u VoZP ČR za rok 2013 - 2016 PDF [747.31 kB] 16.01.2014
Rozhodnutí o námitce uchazeče KPMG ze 4.12.2013 PDF [537.50 kB] 12.12.2013
Rozhodnutí o námitce uchazeče KPMG PDF [495.64 kB] 12.12.2013
Námitka uchazeče KPMG č. 2 ze 4.12.13 PDF [1.19 MB] 12.12.2013
Námitky uchazeče KPMG č. 1 z 7.11.2013 PDF [1.18 MB] 12.12.2013
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf - (2) PDF [456.04 kB] 25.11.2013
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf - (2) PDF [388.28 kB] 25.11.2013
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.pdf - (2) PDF [1.22 MB] 25.11.2013
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.pdf PDF [1.22 MB] 25.11.2013
Zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF [204.21 kB] 14.11.2013
Zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek PDF [229.65 kB] 29.10.2013
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF [386.19 kB] 29.10.2013
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF [453.42 kB] 29.10.2013
Rozhodnutí o vyloučení PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. PDF [373.01 kB] 02.10.2013
Odpověď na dotaz uchazeče č.1 PDF [333.36 kB] 18.09.2013
Výzva k podání nabídky PDF [3.33 MB] 09.09.2013
Příloha č.2 - Krycí list nabídky DOC [53.50 kB] 09.09.2013
Příloha č.3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [34.50 kB] 09.09.2013
Příloha č.1 - Smlouva o provedení ověření roční účetní závěrky DOC [41.00 kB] 09.09.2013