Zajištění adresného zvaní pojištěnců z cílových skupin screeningových programů

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Zajištění adresného zvaní pojištěnců z cílových skupin screeningových programů
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P13V00000008
Jednací číslo 1/160/305475-2013
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 2 524 288,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 20.8.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek 5.9.2013 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je tisk zvacích dopisů a jejich distribuce na adresy pojištěnců VoZP ČR z cílových skupin screeningových programů.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek PDF [643.63 kB] 17.09.2013
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF [413.00 kB] 17.09.2013
Výzva k podání nabídky PDF [1.62 MB] 20.08.2013
Příloha č.1 - Krycí list nabídky DOC [54.00 kB] 20.08.2013
Příloha č.2 - Smlouva o dílo DOC [55.50 kB] 20.08.2013
Příloha č.4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [34.50 kB] 20.08.2013
Zvací dopisy - strana 1 DOC [274.00 kB] 20.08.2013
Zvací dopisy - strana 2 DOC [39.00 kB] 20.08.2013