Tuzemské ozdravné pobyty dětí v roce 2014

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Tuzemské ozdravné pobyty dětí v roce 2014
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P13V00000012
Jednací číslo 1/120/401778-2013
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 1 997 500,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 19.11.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek

20.12.2013 9:00

Upozornění

Změna lhůty pro podání nabídek viz "Dodatečná informace k zadávací dokumentaci" ze dne 26. 11. 2013

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Zajištění čtyř patnácti denních turnusů tuzemských ozdravných pobytů celkem 300 chronicky nemocných dětí, pojištěnců VoZP ČR.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Vyrozumění o obdržení jediné nabídky a zrušení ZŘ PDF [236.13 kB] 17.01.2014
Dodatečné informace č.2 k zadávací dokumentaci PDF [390.03 kB] 13.12.2013
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci PDF [614.45 kB] 26.11.2013
Výzva k podání nabídky PDF [2.05 MB] 19.11.2013
Příloha č.1 - Specifikace požadavků na ubytování stravování zdravotnické a další služby (je zahrnuto v ceně) XLS [43.00 kB] 19.11.2013
Příloha č.2 - Závazný vzor smlouvy DOC [132.50 kB] 19.11.2013
Příloha č.3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [34.50 kB] 19.11.2013
Příloha č.4 - Krycí list nabídky DOC [54.50 kB] 19.11.2013