Úklid objektů VoZP ČR v Praze 2014 - 2016

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Úklid objektů VoZP ČR v Praze 2014 - 2016
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P13V00000003
Jednací číslo 1/160/126063-2013
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 2 400 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 23.4.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek 13.5.2013 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu dvou objektů VoZP ČR - Ústředí a pobočky Praha včetně, mimořádného úklidu po havárii. Plocha pro úklid budovy Ústředí je 1560 m2 kanceláří a chodeb a pro budovu pobočky Praha 1569 m2 kanceláří a chodeb.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (3) FORCORP GROUP PDF [417.86 kB] 04.06.2013
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_ZENOVA PDF [413.58 kB] 04.06.2013
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (3) PDF [365.78 kB] 04.06.2013
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče - Orseto s.r.o. PDF [486.44 kB] 21.05.2013
Dodatečná informace zadavatele č.1 PDF [572.72 kB] 29.04.2013
Výzva k podání nabídky PDF [2.03 MB] 23.04.2013
Příloha č.2 - Smlouva na úklidové práce DOC [79.00 kB] 23.04.2013
Příloha č.1 - Krycí list nabídky DOC [53.50 kB] 23.04.2013
Příloha č.3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [34.50 kB] 23.04.2013