Zpravodaj VoZP ČR 2013

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Zpravodaj VoZP ČR 2013
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P13V00000001
Jednací číslo 1/160/130344-2012
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 3 700 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 7.1.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek 28.1.2013 13:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je ediční příprava (grafika, redakce, textů, fotografií, celkové koncepce) tisk a distribuce Zpravodaje VoZP ČR 2013. Dodavatel zabezpečí tisk vytvořeného Zpravodaje 2013 ve formátu 148x210mm (A5) v počtu 430 000 ks, z toho zafoliování 385 000 ks....

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Odpověď č.4 na žádost uchazeče PDF [189.59 kB] 24.01.2013
Odpověď č.3 na žádost uchazeče PDF [214.23 kB] 21.01.2013
Odpověď č.2 na žádost uchazeče PDF [182.83 kB] 15.01.2013
Odpověď č.1 na žádost uchazeče PDF [144.84 kB] 15.01.2013
Příloha smlouvy č.1 - Seznam poboček DOC [24.50 kB] 07.01.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku PDF [2.65 MB] 07.01.2013
Příloha č.1 ZD - Krycí list nabídky DOC [53.50 kB] 07.01.2013
Závazný vzor - Smlouva o dílo DOC [68.50 kB] 07.01.2013