Vyhlášené veřejné zakázky v roce 2014

VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DATUM VYHLÁŠENÍ   NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  ČISLO JEDNACÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
 15. 12. 2014 Zpravodaj VoZP ČR 2015 1/120/783956-2014

12.1.2015 do 09:00 hodin

 22.10.2014 Nákup a obměna pracovních stanic – II 1/120/580780-2014

4.11.2014 do 09:00 hodin

 12. 09. 2014 Analýza řízení vztahů s pojištěnci v rámci organizace Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1/120/451407-2014

25.9.2014 do 09:00 hodin

 10. 09. 2014 Tuzemské ozdravné pobyty a přímořské ozdravné pobyty dětí v roce 2015 – 2017 1/120/409062-2014

30.10.2014 do 09:00 hodin 

 20. 05. 2014 Nákup a obměna pracovních stanic  1/120/146302-2014

2.6.2014 do 13:00 hodin 

 28. 04. 2014 Pojištění majetku, elektroniky odpovědnosti za způsobenou újmu a pojištění motorových vozidel  1/120/221364-2014

6.5.2014 do 13:00 hodin