Nákup a obměna pracovních stanic – II

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Nákup a obměna pracovních stanic – II
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V00000005
Jednací číslo 1/120/580780-2014
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota 2 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 22.10.2014 16:12
Lhůta pro podání nabídek 4.11.2014 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup a obměna 120 ks pracovních stanic, 80 monitorů, jejich příslušenství a služeb, souvisejících s veřejnou zakázkou, dle technické specifikace přílohy č. 1. Výzvy k podání nabídky.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Výzva k podání nabídky PDF [1.98 MB] 22.10.2014
Příloha č. 2 - Kupní smlouva DOC [66.50 kB] 22.10.2014
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky DOC [52.50 kB] 22.10.2014
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [22.81 kB] 22.10.2014