Nákup a obměna pracovních stanic

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Nákup a obměna pracovních stanic
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V00000002
Jednací číslo 1/120/146302-2014
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota nedosáhne 2 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 20.5.2014 12:14
Lhůta pro podání nabídek 2.6.2014 13:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup a obměna 126 ks pracovních stanic, 82 monitorů,  jejich příslušenství a služeb, souvisejících s veřejnou zakázkou.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení PDF [193.22 kB] 21.07.2014
Doplňující informace č. 1 PDF [419.28 kB] 30.05.2014
Výzva k podání nabídky PDF [1.68 MB] 20.05.2014
Příloha č. 1 - Technická specifikace projektu PDF [328.55 kB] 20.05.2014
Příloha č. 2 - Kupní smlouva DOC [66.00 kB] 20.05.2014
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky DOC [52.50 kB] 20.05.2014