Analýza řízení vztahů s pojištěnci v rámci organizace Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Analýza řízení vztahů s pojištěnci v rámci organizace Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V00000004
Jednací číslo 1/120/451407-2014
Specifikace zadávacího řízení Otevřené řízení
Stav řízení VZ byla zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 1 380 000, - Kč ,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 12.9.2014 10:10
Lhůta pro podání nabídek 25.9.2014 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování analýzy řízení vztahů s pojištěnci v rámci organizace VoZP ČR. Jedná se o zpracování analýzy a popisu současného stavu v oblasti řízení vztahů s pojištěnci VoZP ČR, představení aktuálních trendů, koncepcí a přístupů v oblasti řízení vztahů s pojištěnci/zákazníky, analýzy dopadů demografických trendů na efektivitu a hospodárnost současného modelu řízení vztahů s pojištěnci v rámci VoZP ČR, identifikaci relevantních procesů pro řízení vztahů s pojištěnci, analýzu externí legislativy, návrhu doporučení a změn v oblasti organizační, právní a ekonomické, analýzu a případný návrh změn organizační struktury optimální vzhledem k vykonávaným procesům a činnostem, komplexní popis cílového stavu řízení vztahů s pojištěnci, posouzení připravenosti VoZP ČR na implementaci navrhovaných změn, posouzení dopadů navrhovaných změn do stávajícího informačního systému organizace, vyhodnocení dopadů změn v odhadované budoucí poptávce po zdravotní péči na efektivitu modelu řízení vztahu s pojištěnci, analýzy a návrh možnosti modernizace stávajících nástrojů a metod v oblasti řízení vztahů s pojištěnci v podmínkách veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Rozhodnutí o zrušení ZŘ PDF [188.68 kB] 16.10.2014
Výzva k podání nabídky PDF [199.55 kB] 12.09.2014
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky DOC [711.03 kB] 12.09.2014
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [22.64 kB] 12.09.2014