Pojištění majetku, elektroniky odpovědnosti za způsobenou újmu a pojištění motorových vozidel

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Pojištění majetku, elektroniky odpovědnosti za způsobenou újmu a pojištění motorových vozidel
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V00000001
Jednací číslo 1/120/221364-2014
Specifikace zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota nedosáhne 2 000 000,- Kč ,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 28.4.2014 12:44
Lhůta pro podání nabídek 6.5.2014 13:00

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojištění majetku, pojištění elektroniky, pojištění odpovědnosti za újmu na období od 1.6.2014 do 31.5.2018 a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní a doplňková pojištění motorových vozidel Vojenské zdravotní pojištění ČR na období od 1.1.2015 do 31.12.2018

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF [387.60 kB] 30.09.2014
Písemná zpráva zadavatele PDF [147.95 kB] 30.09.2014
Výzva k podání nabídky PDF [3.12 MB] 28.04.2014
Příloha č 3.4. - Způsob zabezpečení PDF [112.65 kB] 28.04.2014
Příloha č 3.3. - Škodní průběh PDF [176.74 kB] 28.04.2014
Příloha č 3.2. - Seznam vozidel PDF [139.96 kB] 28.04.2014
Příloha č 3.1. - Seznam elektroniky PDF [294.71 kB] 28.04.2014
Příloha č 1 - Technické podmínky ZD_VoZP ČR_2014 - 2018 PDF [385.77 kB] 28.04.2014
Krycí list nabídky - příloha č 2 DOC [55.00 kB] 28.04.2014