Zpravodaj VoZP ČR 2015

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Zpravodaj VoZP ČR 2015
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V00000006
Jednací číslo 1/120/783956-2014
Specifikace zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení VZ neukončena
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota 3 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 15.12.2014 15:25
Lhůta pro podání nabídek 12.1.2015 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je ediční příprava, tisk a distribuce Zpravodaje VoZP ČR – 2015 (grafika, redakce, texty, fotografie, celková koncepce, atd.) ve formátu 145x210 mm (A5), rozsah 48 stran, obálka 4 strany, tisk 450 000 ks Zpravodaje VoZP ČR 2015, fóliování a distribuce 420 000 ks na adresy pojištěnců VoZP ČR.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Smlouva o dílo Zpravodaj VoZP ČR 2015 PDF [2.09 MB] 24.05.2016
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF [498.07 kB] 12.02.2015
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče TYPOGRAF s.r.o. PDF [446.54 kB] 20.01.2015
Dodatečná informace č. 1 na na dotaz uchazeče PDF [362.54 kB] 18.12.2014
Příloha č. 1 Smlouvy - Seznam poboček - Rozdělovník na pobočky DOC [22.85 kB] 18.12.2014
Výzva k podání nabídky PDF [2.95 MB] 15.12.2014
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky DOC [53.50 kB] 15.12.2014
Příloha č. 2 - Závazný vzor smlouvy o dílo DOC [69.50 kB] 15.12.2014
Příloha č. 3 - Výzvy Seznam poboček DOC [39.00 kB] 15.12.2014
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [22.30 kB] 15.12.2014