Vyhlášené veřejné zakázky v roce 2015

VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DATUM VYHLÁŠENÍ   NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  ČISLO JEDNACÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
20.10.2015 Dodávka kritických komponent IT infrastruktury VoZP ČR – odstranění havarijního stavu. 1/120/1168249-2015

4.11.2015 do 09:00 hodin

13.10.2015 Digitalizace smluv s poskytovateli zdravotních služeb za účelem jejich zveřejnění na internetových stránkách VoZP ČR v souladu se zák. č. 200/2015 Sb., kterým je novelizován zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 1/120/1153859-2015

30.10.2015 do 09:00 hodin

24.9.2015 Vývoj a rozvoj informačního systému IIS VoZP ČR  1/120/1065854-2015

6.10.2015 do 09:00 hodin

23.9.2015 Dočasná provozní podpora Integrovaného informačního systému VoZP ČR  1/120/1057001-2015

8.10.2015 do 09:00 hodin

17.7.2015 Dočasná provozní podpora IIS - II  1/120/787767-2015

4.8.2015 do 09:00 hodin

18.5.2015 Dočasná provozní podpora systému IIS  1/120/519887-2015

4.6.2015 do 09:00 hodin

25.3.2015 Uveřejnění smluv s poskytovateli zdravotních služeb na internetových stránkách VoZP ČR, v souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb. 1/120/278555-2015

7.4.2015 do 09:00 hodin

25.3.2015 Propagace VoZP ČR při MS v ledním hokeji 2015 1/120/345127

9.4.2015 do 09:00 hodin

13. 3. 2015 Servis, údržba a technická podpora HW a SW produktů ORACLE 1/120/263544-2015

27.3.2015 do 09:00 hodin

9. 1. 2015 Revize a kontrola elektrických spotřebičů, elektroinstalací  a hromosvodů během používání dle § 102 a § 302 zákona č. 262/2006 Sb., v rozsahu stanoveném ČSN 331600ed2 v období let 2015 - 2016 1/120/827992-2014

20.1.2015 do 09:00 hodin