Digitalizace smluv s poskytovateli zdravotních služeb za účelem jejich zveřejnění na internetových stránkách VoZP ČR v souladu se zák. č. 200/2015 Sb., kterým je novelizován zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Profil zadavatele:
Název zadavatele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Adresa Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele 222354
Detail zakázky:
Název VZ Digitalizace smluv s poskytovateli zdravotních služeb za účelem jejich zveřejnění na internetových stránkách VoZP ČR v souladu se zák. č. 200/2015 Sb., kterým je novelizován zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
Telefon 284 021 256
E-mail mmartoch@vozp.cz
Identifikátor VZ P14V000000015
Jednací číslo 1/120/1153859-2015
Specifikace zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení VZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce) Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota 5 200 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení 13.10.2015 15:15
Lhůta pro podání nabídek 30.10.2015 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Digitalizace dokumentů - smluvních vztahů uzavřených mezi VoZP ČR a poskytovateli zdravotních služeb.

Dokumentace veřejné zakázky

Název Typ Velikost Změněno
Smlouva VKUS-BUSTAN s.r.o. PDF [2.84 MB] 25.01.2016
Písemná zpráva zadavatele PDF [697.80 kB] 25.01.2016
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF [551.13 kB] 24.11.2015
Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám PDF [248.17 kB] 27.10.2015
Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám PDF [514.71 kB] 23.10.2015
Příloha č. 1 Výzvy - Závazný vzor smlouvy - dodat. informace DOC [81.00 kB] 20.10.2015
Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci PDF [523.01 kB] 20.10.2015
Výzva k podání nabídky PDF [2.62 MB] 13.10.2015
Příloha č.1 Výzvy - Závazný vzor slmouvy DOC [80.00 kB] 13.10.2015
Příloha č.2 - Krycí list nabídky DOC [55.50 kB] 13.10.2015
Příloha č.3 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů DOC [19.84 kB] 13.10.2015
Příloha č.4 výzvy - Adresy umístění Ústředí a poboček VoZP ČR DOC [18.54 kB] 13.10.2015